SW logo

Поврзете се со Total MIX

Поврзете се со Total MIX

Поврзете се на SunWireless мрежата со Вашиот Total MIX акаунт.

 
 
 
 
 
 

Вашиот Total Mix интернет можете да го користите насекаде!

Сите Total MIX корисници добиваат и 500 МB месечен интернет во мрежата на SunWireless низ цела Македонија. Притоа, за да сурфате од SunWireless hotspot, едноставно треба да се логирате од Вашиот уред со username и password кој го добивте при инсталацијата на Вашиот Total MIX сервис, или со повик кон Центарот за грижа на корисници.

MK
EN

Copyright © SunWireless